• Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

  • De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, bedrijven en scholen is van groot belang. het onderhoud van de wegen heeft onze prioriteit.

  • Flexbussen kunnen worden ingezet om de dorpen met elkaar te verbinden.  

  • Bijzondere, cultuurhistorische elementen in het landschap willen we zoveel mogelijk behouden en zo nodig verbeteren. 

  • Wij vinden dat zoveel mogelijk van de kenmerkende, historische boerderijen behouden moeten blijven. De gemeente spant zich samen met de provincie Groningen in om financiële regelingen beschikbaar te stellen en flexibiliteit bij ver-/herbouw en restauratie.

  • De dorpen kennen een sterk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid. Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.