• Het mooiste dorp van Nederland, daar zijn we trots op.

  • Winsum kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

  • Ontwikkeling van een toekomstbestendig en groen bedrijverterrein. (namen)

  • Het CDA wil dat naast de bestaande wegenstructuur nadrukkelijk aandacht is voor de veiligheid van alle gebruikers van de diverse wegen. Ook de veiligheid van de dorpen moet worden gewaarborgd. Denk hierbij aan de N361 en de dwarsverbinding Winsum, Ranum, Onderdendam. 

  • De waterrecreatie vormt een belangrijke kern voor Het Hogeland. Vanuit o.a. Winsum kan het prachtige Marengebied bevaren worden en vanuit Zoutkamp het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daar waar rondvaartmogelijkheden beperkt worden door dammen pleiten we ervoor deze te vervangen door bruggen. 

  • Vakland Het Hogeland geeft alle inwoners van de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid om zich (verder) te ontwikkelen. Winsum is één van de locaties met een Praktijk,- Leer,- en Ontwikkel Centrum. 

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 

  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.