• De provincie moet samen met de regio krimp serieus aanpakken en de krimpregio’s ondersteunen met woon- en leefbaarheidsplannen.
  • Wij pleiten ervoor dat de provincie samen met andere overheden een regeling opzet voor particuliere woningverbetering met name in de krimpgebieden.
  • In leegstaande bedrijvenpanden in het buitengebied moet kleinschalige bedrijfsactiviteit gestimuleerd worden. De provincie moet in de provinciale omgevingsvisie ruimte scheppen om bestemmingsplannen voor buitengebieden bedrijfsvriendelijker in te richten.
  • Wij moedigen het aan wanneer inwoners zich vrijwillig inzetten om voorzieningen in stand te houden en we vinden dat de provincie hierin moet faciliteren waar nodig.
  • Wij maken ons sterk voor het behoud én de uitbreiding van het LEADER-subsidieprogramma voor de provincie Groningen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op de ontwikkeling in de regio op het gebied van economie, toerisme, leefbaarheid en duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.