• Wij maken ons sterk voor een levendig buitengebied. Dit betekent dat er voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken moeten zijn in de dorpen en kernen in onze provincie.
  • Wij vinden het belangrijk om jongeren te binden aan hun stad, dorp, buurt of straat. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Wij stimuleren – en werken mee aan – het bestaan hiervan.
  • Wij vinden een goede digitale infrastructuur belangrijk om toepassingen zoals domotica, gps-landbouw (precisielandbouw) te faciliteren. Een dergelijke up-to-date infrastructuur stimuleert ondernemerschap en particulier initiatief. De aanleg van snel internet is daarin een belangrijke stap. Wij zullen het huidige provinciale beleid hierin blijven steunen.
  • Wij zijn voorstander van het verder uitbreiden van de 5G-proeftuin van 5Groningen. Dit wel met het oog op het ontwikkelen van economische activiteiten en het vergroten van de leefbaarheid.
  • Leegstand van woningen en winkelpanden zorgt voor verloedering. Wij willen dat de provincie leegstand als een kans ziet en ruimte schept in regelgeving. En dat ze nieuwe plannen voor leegstaande panden stimuleert en faciliteert. Digitalisering biedt hier enorme kansen.
  • Het CDA vindt dat de provinciale overheid een bijdrage moet leveren aan maatschappelijke initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en het voorkomen van armoede. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.