Jan Willem Slotema

Fractielid

Fractie - secretaris

 

Vice-fractievoorzitter

Portefeuille:

- Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

- Veiligheid
- Infrastructuur en Verkeer
- Milieu


Mobiel: 06-53253321

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.