Financien

Door de huidige economische crisis dalen de inkomsten van de gemeente Leek. Het CDA pleit ervoor om niet de lasten voor de burger te laten stijgen maar de uitgaven te beperken.

De tarieven voor voorzieningen die de hele bevolking aangaan, bijvoorbeeld riool en afvalstoffenverwijdering, horen kostendekkend te zijn. Bij leges, waar het directe belang bij de burger ligt behoort dit ook zo te zijn. De OZB mag verhoogd worden met het inflatiepercentage.

Het CDA wil dat de opgenomen leningen in de komende jaren worden afgebouwd tot een aanvaardbaar niveau. 

Het CDA is voorstander van een kleinere overheid en vindt dat er kritisch gekeken mag worden naar de omvang van de ambtelijke organisatie in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De herindeling is een goed moment om te komen tot een slanke organisatie waarbij de gemeente zich beperkt tot haar kerntaken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.