Leefbaarheid

Een leefbaar dorp is het resultaat van onderlinge samenhang. Het voorzieningenniveau, mobiliteit, bedrijvigheid en wonen beïnvloeden elkaar.

In Oostwold en Zevenhuizen zijn concrete nieuwbouwplannen. Dit is van belang bij het in stand houden van voorzieningen als scholen en sportverenigingen.

In Lettelbert, Midwolde en Enumatil kan beperkte nieuwbouw plaatsvinden mits verenigbaar met het unieke landschap zoals dat mede vorm gegeven is door de boeren.

Een structureel overleg tussen gemeentebestuur en dorpsverenigingen is belangrijk om voeling te houden met wat er leeft in de dorpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.