Participatie

Het CDA vindt het belangrijk dat alle mensen deel kunnen nemen aan de samenleving in het bijzonder kinderen. Daarom wil het CDA het niveau van de voorzieningen in stand houden ondanks de economische recessie.

Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen hun zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden en betrokken blijven bij de maatschappij. 

Ook vinden wij dat iedere burger mee moet kunnen doen in de maatschappij. Dit geldt voor het hebben van een betaalde baan maar ook voor het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.