Ruimte voor ondernemen

De gemeente Leek genoeg aantrekkelijke bedrijventerreinen in de aanbieding. Met een geweldige A locatie langs de A7 en een gunstig ondernemersklimaat zijn we de ondernemer een eind tegemoet gekomen.

We moeten blijven investeren in het op peil houden van ons imago dat we een MKB-vriendelijke gemeente zijn. We pleiten voor lichte regelgeving, goede contacten, korte en duidelijke lijnen daar waar het om de relatie gemeente-bedrijfsleven gaat. Zonder ondernemers gebeurt er niets.

Ook willen we een lans breken voor het stimuleren van duurzame technieken. Dit zou een gespreksonderwerp kunnen zijn in de contacten met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.