Toekomst

In de visie van de CDA-fractie Leek gaan we de eigenheid van de streek naar voren halen om zo de cultuur-historische waarden, de streekproducten, de gastvrijheid van de inwoners en het fraaie landschap blijvend onder de aandacht te brengen van de inwoners en haar bezoekers. We zien daarin plaats voor een regelmatige streekproductenmarkt. Het letterlijk in kaart brengen van de telers en makers van de producten en deze plekken toegankelijk maken voor geïnteresseerden. We denken aan het benoemen van historische plekken en het vastleggen van oude verhalen en anekdotes om ons eigen verhaal te kennen en door te kunnen geven aan kinderen en bezoekers.

Het CDA is voor het aantrekken en in standhouden van de bedrijvigheid. We hebben genoeg aantrekkelijke bedrijventerreinen in de aanbieding. Met een geweldige A locatie langs de A7 en een gunstig ondernemersklimaat zijn we de ondernemer een eind tegemoet gekomen. We moeten blijven investeren in het op peil houden van ons imago dat we een MKB-vriendelijke gemeente zijn. We pleiten voor lichte regelgeving, goede contacten, korte en duidelijke lijnen daar waar het om de relatie gemeente-bedrijfsleven gaat. Zonder ondernemers gebeurt er niets.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.