Welzijnswerk

Het welzijnswerk zal de komende jaren een geheel andere invulling krijgen dan we gewend waren. Geen productboeken meer, maar een zelfbewuste burger die actief op zoek gaat naar zaken waar hij behoefte aan heeft. Slechts op afstand gestimuleerd en ondersteund door professionele welzijnswerkers. Wij gunnen de burger zijn eigen keuze. Het is goed dat de overheid een stap terug doet om zo een ieder de kans te bieden zelfstandig te groeien in zijn eigen ontwikkeling. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.