01 oktober 2013

Nieuwsbrief fractie september 2013

Uit de gemeenteraad van de CDA fractie in de gemeente Loppersum.

Vakanties weer voorbij, velen weer aan het werk en de scholen weer begonnen. Zo ook de fractie en de gemeenteraad.

Op 9 september was er een commissie vergadering. Een commissievergadering is ter voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering. Dit keer hebben wij het gehad over de ambitie en koersbepaling klimaatbeleid. D.m.v. vijf stellingen hebben wij hierover gesproken. Om een indruk te geven van waar het dan over gaat, hier de hoofdlijnen. Alle nieuwbouw energieneutraal, alle bestaande woningen gaan een aantal energiestappen omhoog. Alle bedrijfsgebouwen besparen gas en elektra. Op het wagenpark van de gemeente wordt energie bespaard. Zonnecollectoren op zoveel mogelijk daken. Veehouderijen hebben een monovergister op eigen locatie.

Bovenstaande zijn ambities, er gaat nog gekeken worden naar wat mogelijk is.

Tijdens deze commissievergadering is ook gekeken naar het functioneren van de vergaderstructuur van de gemeenteraad, daarvoor is ieder op hoofdlijnen tevreden.

In een commissievergadering mag de burger komen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. Voor deze maand is een uitzondering gemaakt voor de inwoners van Westeremden.  Zoals waarschijnlijk bekend, wordt een deel van Westeremden, de straten en wegen opnieuw ingericht. Niet alle burgers zijn tevreden met de voorgestelde kleur. Het is goed om te horen wat er onder de burgers leeft. Maar een verdeeld dorp, over de kleur stenen, is een probleem wat vooral in het dorp moet worden opgelost.

Kort voor het zomerreces en ook de afgelopen weken, is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang onderzoeken inzake gaswinning Groningen. In een Quick scan heeft Deltares onderzoek gedaan naar mogelijke effecten op infrastructuur, denk hierbij aan waterkeringen, gas en andere leidingen, hoogspanningsnetwerk. Ortec Finance heeft onderzoek gedaan naar de waardedaling van de woningen, dat hebben jullie vast al in de pers vernomen dat hier niet veel mensen positief zijn over de uitkomsten. Dit was voor de gemeenteraad ook aanleiding om samen met het college een brief te sturen naar minister Kamp.

Elke keer als minister Kamp of ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken met ons in gesprek zijn, tonen zij oprecht belangstelling. Wij delen de ongerustheid onder onze burgers. Ook daar is belangstelling voor, maar ongerustheid onder de burgers neem je niet weg met een onderzoek, daar is meer voor nodig.

Tot slot, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij onze leden en belangstellende informeren over wat de CDA fractie en de gemeenteraad bezig houden. En mocht er behoefte zijn aan contact, schroom dan niet en mail mij.

Hartelijke groet,

Aagtje A.G. Elderman-Star
CDA fractievoorzitter Loppersum
aagstar@hetnet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.