10 april 2018

Oproep kandidaten waterschapsverkiezingen 2019

Oproep kandidaten waterschapsverkiezingen 2019

Sollicitatieformulier kandidaat waterschapsverkiezingen

 

 

 

Groningen & Drenthe

 

 

Commissie Voorbereiding Waterschapsverkiezingen 2019

 

 

Maart 2018

Betreft :
 1e oproep aan afdelingen om kandidaten voor de groslijst aan te leveren
2e doorsturen van de oproep en het sollicitatieformulier naar de leden van de gemeentelijke afdeling


 Geachte (gemeentelijke en provinciale) afdelingssecretaris, 

De procedure voor het opstellen van de kandidatenlijsten is in volle gang.

1e De commissie die de procedure op verzoek van het DB provincie Groningen begeleidt verzoekt de gemeentelijke en provinciale afdeling kandidaten voor de groslijst voor te dragen.

U hebt hiervoor de tijd tot 21 mei 2018.

Namen vergezeld van adresgegevens kunt u doorgeven op het volgende adres:

cdaprovinciegroningen@gmail.com

2e Tevens wordt aan u gevraagd om de oproep tot solliciteren inclusief het sollicitatieformulier door sturen naar de leden van uw afdeling en de oproep en het sollicitatieformulier te plaatsen op de plaatselijke CDA website.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Wolter Neutel
Alie Spijk

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Groningen/Loppersum/Provinciaal/oproep%20kandidaten%20waterschappen%20Groningen2019.docx

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.