29 april 2014

Verklaring van het CDA Loppersum

Verklaring van het CDA Loppersum, uit gesproken in de raadsvergadering van 22-04-2014.

Bij de installatie van het nieuwe college.
Voordat wij overgaan tot de installatie van het nieuwe college, zouden wij toch graag enige uitleg geven aan de raad maar ook aan onze inwoners waarom het CDA haar keuze heeft gemaakt voor een coalitie van PvdA, Groen Links, Christen Unie en CDA.

Het CDA is de grootste partij gebleven ook na deze gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft betekend dat onder leiding van Pier Prins de gesprekken die leiden tot het vormen van een coalitie hebben plaatsgevonden. Drie opties, te weten de huidige coalitie, een coalitie van winnaars en een coalitie waarin PvdA en Groen Links samen een wethouder leverden, lagen voor en werden met instemming van alle partijen onderzocht. Waar ook iedereen het over eens was dat gekeken moest worden naar een uitbreiding van het aantal fte in het college, dit vanwege de grote druk op het huidige college van burgemeester en wethouders. Het CDA had al voor de verkiezingen aangeven dat als de kiezer de huidige coalitie voldoende stemmen zou geven, dit dan de voorkeur had. Zo zijn ook de besprekingen begonnen. Maar, in het eerste gesprek met de huidige coalitiepartijen kwamen er aanvullende zaken/voorwaarden op tafel. Wij, van het CDA, waren daarover verrast en ons vertrouwen in de voortzetting van deze coalitie kreeg een behoorlijke deuk. Ook na een time-out van een week, waarin wij bemerkten dat er ook buiten ons om een coalitie bespreking plaats vond, was het vertrouwen in een voortzetting van de huidige coalitie weg. En is het dus echt zo als het spreekwoord zegt: “het vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.  Voor de CDA fractie dus einde verhaal huidige coalitie. Opgemerkt hierbij moet worden dat wij daarmee ook afscheid moesten nemen van Olga Hartman als wethouder, dat was niet ons doel en heeft zij ook vanwege haar grote inzet en betrokkenheid niet verdiend. Dat spijt ons oprecht.

De pers berichte over een Koningsdrama, maar het ging over en om een Prins, gelukkig bleef die op de been en gingen de gesprekken verder. Uiteraard verdient deze Prins een compliment, zijn rustige manier van het voeren van gesprekken en het hoofd koel houden, hebben ons allen ook door lastige gesprekken geloodst.

Gesprekken met Loppersum Vooruit, Christen Unie, PvdA en Groen Links afzonderlijk en gezamenlijk gaven geen grote inhoudelijke verschillen. De voorkeur van het CDA om een coalitie te vormen over links  gaf ons bij de vervolggesprekken zoveel vertrouwen, dat de keus van het CDA om een coalitie te vormen met Christen Unie, PvdA en Groen Links daar kwam te liggen. Op uitnodiging van deze vier partijen is er een gesprek geweest met de beoogde wethouder van de Christen Unie Rudy Slager. Al onze bedenkingen, vragen en opmerkingen zijn op tafel geweest en ook dat gaf ons gezamenlijk het vertrouwen om verder te gaan. Dat hebben wij de informateur laten weten.

In een bijeenkomst van alle politieke partijen heeft de informateur verslag gedaan van zijn bevindingen. Vervolg afspraken werden gemaakt, in goed overleg is het coalitie akkoord met de titel: Duurzaam, sociaal, natuurlijk Loppersum geschreven. En ligt vanavond ter bespreking voor.

Dan tot slot nog enkele woorden over onze kandidaat wethouder Pier Prins.

De fractie van het CDA bedankt Pier Prins voor zijn inzet in deze onderhandelingen.
Met forse tegenwind is hij in mei 2010 aan de slag gegaan als wethouder.

De afgelopen vier jaar heeft wethouder Pier Prins met veel inzet zich veel dossiers eigen gemaakt, hij heeft ons als CDA fractie en ook anderen ter zijde gestaan, heeft vragen, ook lastige vragen in de raad, steeds naar vermogen beantwoord en was ook buiten de raad altijd bereid om vragen te beantwoorden of, op opmerkingen te reageren. Het CDA heeft vertrouwen in haar wethouder Pier Prins en in het nieuw te vormen college. Samen met de hele raad wil het CDA werken aan een sterk collegiaal bestuur van onze gemeente. Dat kan alleen als wij met elkaar respectvol omgaan en bouwen aan vertrouwen.
Dat mag van de CDA fractie worden verwacht.
Rest ons als CDA, om voor te stellen als wethouder, voor het CDA, de heer Pier Prins.


Bij de vaststelling van het Coalitieakkoord.

De vier partijen zijn met elkaar in goed overleg tot dit akkoord gekomen. De hoofdlijnen zijn, de gevolgen van de gaswinning, de herindeling en de drie decentralisatie. Het is een akkoord op hoofdlijnen en staat daarmee open voor inbreng van alle partijen. Dat is dan ook de wens van het CDA om in gezamenlijkheid met de hele raad deze nieuwe periode met elkaar aan de slag te gaan.

Bij de Tijdbestedingsnorm wethouders.

Waar ook iedereen het over eens was dat gekeken moest worden naar een uitbreiding van het aantal fte in het college, dit vanwege de grote druk op het huidige college van burgemeester en wethouders. Ook de komende vier jaren zal die druk niet minder worden. Het gaswinnings dossier, de herindeling en de decentralisatie zal veel tijd vergen van overleg en inzet van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

April 2014. CDA fractie Loppersum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.