1. Pier Prins (Wethouder)

Wie ben ik
Pier Prins
Ik ben geboren in 1959 en woon in Westerwijtwerd. Getrouwd en heb twee dochters en een zoon.
Ben actief als melkveehouder in samenwerking (VOF) met mijn oudste dochter.
Naast het veebedrijf 10 jaar gewerkt als freelancermedewerker voor een automatiseringsbedrijf in de melkveehouderij.
In de afgelopen jaren op veel terreinen bestuurlijk actief geweest, zoals in jongerenwerk,schoolbestuur, politiek, sport, zuivel en belangenbehartiging in de melkveehouderij. Begin 2000 lid geworden van het CDA  en ben in Loppersum afdelingsvoorzitter geweest.
In 2006 in de gemeenteraad verkozen en vanaf dat moment actief als fractievoorzitter.
Daarnaast ben ik lid van de  Ledenraad van zuivelcoöperatie DOC-Kaas te Hoogeveen. In mijn vrije tijd mag ik graag sporten, zoals schaatsen en de laatste jaren ook hardlopen. Regelmatig doe ik met wedstrijdloopjes mee, zoals die van de “Buurcontactloop”.

Waarom het CDA?
Mijn keuze voor het CDA is een keus voor een christelijke partij die de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron ziet bij het zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse problemen. Uitgangspunt voor mij is om vanuit respect elkaar de ruimte willen geven en rekening willen houden met wederzijdse belangen. 

Wat drijft je in de politiek?
Ik ben graag bestuurlijk actief, binnen de politiek heb je de mogelijkheid om binnen de gemeente bij te dragen aan de inrichting en uitvoering van het beleid.
Daarbij is het niet alleen belangrijk dat de financiën op orde komen en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, maar dat ook het sociaal beleid en leefbaarheid de nodige aandacht krijgt. Toekomstgericht denken, ook binnen de regio is daar onderdeel van.
Voor Loppersum blijf ik het belangrijk vinden dat de ruimtelijke kwaliteit van het open landschap behouden blijft. 

Mijn favoriete plek in de gemeente
Ik voel me thuis in Westerwijtwerd, de plek waar ik ben geboren en getogen, een van de prachtige woondorpen binnen onze gemeente. 
Het ligt centraal, halverwege tussen de stad Groningen en de Waddenzee.
Een gebied, waar je tussen alle bedrijvigheid, kunt genieten van de rust die het uitstraalt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.