13 juni 2013

Uit de Gemeenteraad

GB/d66 kwam met een motie.

De inhoud van de motie was, op hoofdlijnen, op dit moment af te zien van een verhoging van de belasting met extra 1%.

De motie is aangenomen met 8 voor en 6 tegen.

De CDA fractie heeft tegen deze motie gestemd.

Wij hebben dat gedaan op basis van onderstaande argumenten:

De reden is dat verwacht mag worden dat in het najaar van 2013 de gemeente opnieuw geconfronteerd word met bezuinigingen van het rijk.
Natuurlijk denken wij ook aan de portemonnee van onze burgers.

De belastingen verhogen vanwege de artikel 12 status komt inderdaad in 2014 te vervallen, dat is voor ons geen reden om af te zien van een extra verhoging van 1%.
In ons verkiezingsprogramma staat dat wij de gemeente Loppersum financieel gezond willen hebben en ook houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.