• Wij vinden goede bereikbaarheid van groot belang voor de economische ontwikkeling van ons gebied.
  • Wij zien graag dat de zeesluizen worden vergroot en vernieuwd om onder andere de nationale vaarroute Lemmer – Delfzijl te verbeteren.
  • Wij willen vaarwegen bereikbaar maken en houden voor de scheepvaart en recreatie.
  • Wij vinden dat de provincie alleen moet investeren in vaarroutes voor recreatief gebruik als er concrete plannen van recreatieve ondernemingen aan ten grondslag liggen. Uiteindelijk gaat het om de economische effecten van investeringen.
  • We stimuleren dat vaarwegbeheerders het openen en sluiten van waterkeringen op elkaar afstemmen.
  • Wij zien de regionale luchthaven Groningen Airport Eelde als kernvoorziening in onze fysieke infrastructuur. Deze internationale luchthaven dient het algemeen belang van de bereikbaarheid van Groningen via de lucht. Zij is daarmee van groot belang voor onze regio en ons vestigingsklimaat. Daarom zetten wij ons samen met betrokken partijen in voor behoud en ontwikkeling van Groningen Airport Eelde, zodat zij op verantwoorde wijze een positieve ontwikkeling kan doormaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.