Annelien de Winter

Consulent Steenkamp Instituut

Consulent voor het Steenkamp Instituut in Groningen is Annelien de Winter. Annelien wil graag iedereen die, in welke functie dan ook, actief is voor het CDA graag meehelpen zijn functioneren te optimaliseren. Kortom, haar doel is om enige bagage mee te geven waardoor het werk voor de partij minder energie vraagt en meer plezier oplevert.

Annelien heeft naast haar werkzame leven als boerin in vele bestuurlijke keukens mogen meedraaien. Ze is ooit begonnen als kaderleidster bij een landelijke vrouwenorganisatie, vervolgens Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie. Daarnaast is Annelien actief geweest in het Waterschap, Provinciale Staten en is ze wethouder geweest. Momenteel is Annelien als scholingsconsulente toegevoegd aan het DB van CDA Groningen.

Deze vele bestuurlijke ervaringen, en met name wat scholing en ontwikkeling daarin hebben betekend, wil Annelien nu graag inzetten om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van huidige en toekomstige actieve CDA-ers in onze provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.