Mijn naam is Jesper Bergsma. 24 jaar geleden ben in deze mooie provincie geboren. Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond en daarom ben ik hier ook na mijn studie blijven wonen. Samen met mijn vriendin Nienke woon ik in het pittoreske Westeremden, in de kop van Groningen. Dagelijks rij ik voor mijn werk naar Stadskanaal. Hier geef ik geschiedenis aan de leerlingen van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap. Door na te denken over mensen uit andere tijden en culturen leer ik de leerlingen om het vreemde niet meteen te veroordelen, maar juist proberen te begrijpen. Dat betekent niet dat je overal begrip voor hoeft te hebben. Zo werkt het in mijn ogen ook in de politiek en de samenleving. Probeer elkaar te begrijpen. 

Waarom het CDA? 

De reden dat ik voor het CDA heb gekozen is dat ik mij thuis voel bij de partij die gelooft in de kracht van de samenleving. Jarenlang ben ik vrijwilliger geweest van de Vakantieweek in Uithuizermeeden. Een groep jongeren die jaarlijks een speelweek organiseert voor het hele dorp. Dertig jongeren, die allemaal hun eigen talenten kunnen benutten. De één is handig, een ander is creatief en weer een ander kan goed organiseren. Samen zorgen zij voor een fantastische week. Ik geloof dat iedereen talenten heeft en ik vind dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar talenten te gebruiken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Dan kunnen wij samen aan de slag voor Groningen.  

Waar wil jij samen mee aan de slag? 

Ik wil als Statenlid werken aan de leefbaarheid in de regio en om de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen. 

Woordvoering

Jesper is woordvoerder over de volgende dossiers:

 • ·         Landbouw, jacht en visserij
 • ·         Ruimtelijke ordening
 • ·         Gaswinning 
 • ·         Stikstofbeleid 
 • ·         Natuur en landschap 
 • ·         Milieu en water 
 • ·         Grondbeleid
 • ·         Bodembeheer 
 • ·         Jongerenparticipatie 

Contactpersoon

Jesper is contactpersoon van de afdelingen:

 • Het Hogeland
 • Eemsdelta 
 • Westerwolde 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.