Raadsvergadering 25 november 2021

Belangrijkste agendapunten zijn:

  • Uitvoering Wet Inburgering

  • Jaarverslagen 2020 Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem onderwijs

  • Gezondheidsbeleid 2021-2025

  • Vaststellen Lokaal preventieakkoord Midden-Groningen

  • Vaststellen Transitievisie Warmte

  • Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.