De eerste thema avond, onder leiding van Erianne van der Burg fractievoorzitter, zal gaan over ons verkiezingsprogramma 2018-2022 en het coalitieakkoord.

We zijn nu op de helft van de periode.Graag willen we met elkaar bespreken: wat hebben we bereikt, waar staan we op dit moment en wat doen we de komende tijd.

We houden de thema-avond op maandag 20 januari, aanvang 19.30 uur, in de Glazen Zaal van het gemeentehuis Slochteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.