21 juni 2017

Maatschappelijke stage: jongeren zetten zich in voor de buurt

Wethouder Erik Drenth heeft vandaag de feestelijke aftrap gegeven van de eerste maatschappelijke-stage-dag. Het CDA heeft zich bij het tot stand komen van de coalitie van Hoogezand-Sappemeer in 2014 sterk gemaakt voor het behoud van de maatschappelijke stage. We hebben ervoor gezorgd dat de gemeente geld vrijmaakt, waar het Rijk zich terugtrok. Erik Drenth sprak bij de start van het opknappen van een speeltuin leerlingen van het Dr. Aletta Jacobs College en van de Rehoboth toe:

Het is belangrijk om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Wij zijn trots op de vele vrijwilligers in onze gemeente die zich voor allerlei doelen inzetten. Meestal zijn zij onzichtbaar, doen zij het goede wat ze doen zonder dat het in de krant staat, maar hun inzet is onbetaalbaar.

Als je jong bent krijg je alle kans om te leren, bepaal je zelf wat je wilt worden, kom je los van je ouders en zoek je je eigen plaats in de samenleving. School is meer dan leren wat in de boeken staat, het is ook een klein beetje leren leven. Daar hoort omzien naar een ander bij. Veel mensen doen dat door vrijwilligerswerk. In Hoogezand-Sappemeer zijn veel groepen mensen actief die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap.

Wij vinden het als college van B&W belangrijk dat jullie ook zien hoe leuk vrijwilligerswerk is. Je samen inzetten voor het goede doel, dat schept teamspirit.

Vandaag knappen jullie (jongeren van het Aletta Jacobs College en Rehoboth) ondere andere deze speeltuin op. Daar genieten kinderen uit de buurt straks van. Een middagje van je tijd, samen met anderen, je hoeft het alleen even te doen, en daarmee doe je al zoveel goed.

We hopen ook dat het naar meer smaakt, dat je ziet dat vele handen licht werk maken, en dat je ergens bij de vele vrijwilligersorganisaties terugkomt, nu je op school zit, maar ook later.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.