29 mei 2018

Bijdrage CDA-fractie aan het gasdebat

De volgende bijdrage heeft de CDA-fractie van Midden-Groningen tijdens het gasdebat van donderdag 17 mei 2018 geleverd. 

Waar begin je en waar eindig je in een debat over gaswinning, aardbevingen, versterkingen en wat er meer is. Het is allemaal erg veel voor ons allen, zoveel informatie, vergaderingen, discussies, emoties, gesprekken, brieven en telefoontjes.

Maar één ding is klip en klaar: Wij (college van B & W en gemeenteraad) staan voor onze inwoners van onze gemeente!

Wat een mooi begin was van welvarende jaren voor geheel Nederland eindigt met een ellende voor een ieder in deze provincie. 

Nogmaals waar begin je en eindig je in dit debat. 

Eind maart heeft het kabinet besloten tot een drastische afbouw van de gaswinning. Een historisch besluit. Betekend dit veiligheid? Absoluut niet en geen garantie dat de aardbevingen zullen afnemen. Volgens het SODM (Staatstoezicht op de Mijnen) blijft het ook beven na 2030. De suggestie dat door een lagere gaswinning de versterkingen wel opgeschort of afgezwakt kunnen worden heeft velen in beroering gebracht. Het opschorten, afzwakken, pauzeren of stopzetten van versterkingen is onacceptabel. Vertrouwen in de minister en het kabinet is tot een nulpunt gedaald. Regionale bestuurders en het ministerie staan lijnrecht tegenover elkaar blijkt uit diverse publicaties. Ons college is duidelijk over de belangen van onze inwoners, ze voeren namens ons als raad een goed beleid en dat in gezamenlijkheid met andere gemeenten. Namelijk veiligheid voorop!!! 

Overschild

Neem ons dorp Overschild. Wat een verschrikkelijke onzekerheid, onrust, angst, boosheid, zorgen, onverkoopbare woningen, verzakkingen tot het fundament, scheuren etc etc. Een dorp met een sterke cohesie, waar nu blijkt dat een deel met rapporten in hun bezit weten waar ze aan toe zijn, en een nog groter deel zonder rapporten, die er overigens wel blijken te zijn, zich geen raad weten en door de opschorting en in afwachting van het onderzoek, in een soort van rouwproces leven. Te bizar voor woorden, het dorp wat middels een Witboek erg goed bezig was, worden de poten onder hun stoelen weggezaagd/weggeschopt. De ambities met veel lef, wordt na een lange periode van onzekerheid, boosheid en angst de kop ingedrukt. 

Veiligheid staat voorop en blijft wat ons betreft voorop staan!

Wij zijn samen met vijf andere gemeenten in gesprek met de minister, we zijn het niet eens met de minister en zijn opvattingen, maar wij als gemeente willen geen enkele concessie doen. Veiligheid staat voorop en blijft wat ons betreft voorop staan!

Moeten wij een andere rol aanmeten dan de andere vijf versterkingsgemeenten? Nee, we moeten samen optrekken en bij elkaar blijven als gemeenten en ons niet laten uitspelen door deze minister.

  1. Wat is de invloed van ons als lokale politiek?
  2. Moeten wij als raad hierin politiek bedrijven onder elkaar?

Ons inziens niet!

 
Samen blijven optrekken als versterkingsgemeenten

Zoals gezegd: samen blijven optrekken als versterkingsgemeenten en ons college de vrijheid geven om op te treden; we leggen het daar neer, daar waar het hoort. Niet de schijn geven dat wij als Midden-Groningen beslissen!

Wij als raad hebben een beperkte rol met wat ons betreft een bijsturing vanuit de raad als het nodig mocht blijken. Ons vertrouwen in het College van B & W is groot genoeg!

Misschien moeten we nog met een motie komen waarin wij het College van B & W aanmoedigen om Overschild en de andere dorpen goed bij te staan; een blijvende actieve rol in het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven en participatie.

Wij willen er zijn voor onze inwoners en een bondgenoot zijn voor onze inwoners. Wij willen dat onze inwoners weer veilig kunnen wonen en weer perspectief krijgen voor hun toekomst.

Wij gaan er toch vanuit dat de minister, het Kabinet en de Tweede Kamer met gezond verstand regeren. Dat men in Den Haag begrijpt wat hier wordt ervaren. 

Tot op het bot, tot in de ziel!

Stopzetten, pauzeren, vertragen en afzwakken van lopende processen is niet wat wij willen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.