14 maart 2022

Brief van lijsttrekker Erik Drenth aan de inwoners van Midden Groningen

Beste inwoners van de gemeente Midden-Groningen,

De stembussen zijn geopend. Nu is het aan u! De afgelopen weken hebben wij met een enthousiast team CDA’ers campagne gevoerd voor wat wij belangrijk vinden voor onze gemeente: een stabiel bestuur, leefbare dorpen en wijken, en ruimte voor onze agrarische sector. Op zaterdag 12 maart hebben we op het laatste moment een actie voor Oekraïne gehouden, in plaats van het gebruikelijke uitdelen van folders. We deden dat omdat deze manier van actie voeren beter bij ons past. Ik ben ervan overtuigd dat we vier jaar lang hebben laten zien waar we voor staan, en dat een folder op de laatste zaterdag voor de verkiezingen niet nodig is om te laten zien wat we belangrijk vinden.

Samen werkt écht beter, dat is onze slogan voor deze verkiezingen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de gemeente samen met inwoners tot het beste resultaat komt. Ik ben daarom trots op ons scholenprogramma. Veertien kindcentra voor twintig scholen. In één bestuursperiode! De gemeente zorgde voor de bouw, maar hoe we dat deden werd voor een groot deel bepaald door de scholen zelf. Ik geniet van elke school die ik mag openen, omdat in het scholenprogramma zichtbaar is hoe ik wethouder wil zijn. De keuze om de versterking van de scholen over te nemen van de NAM was gedurfd. De uitvoering, binnen tijd en binnen het geld, was daarna míjn politiek risico. Als ik vooral bezig was met het behoud van mijn baan, was het beter geweest NAM en NCG dit probleem op te laten lossen. Voor mij was de kans die ik zag om in de hele gemeente prachtige scholen te bouwen het belangrijkst. Door slim om te gaan met het geld dat we voor de versterking kregen, lukte het om op nog veel meer plekken nieuwe scholen te bouwen dan eerder gepland. Het succes van het scholenprogramma voelt daarom ook als míjn succes.

Het geld van de gemeente was ondertussen een groot probleem. Tot vijf keer toe moesten we bezuinigen. Het was dan mijn taak om duidelijk te maken dat het echt moest. Want bij de gemeente is het helaas niet anders dan bij u thuis: als er lang meer uit gaat dan er binnen komt gaan we kopje onder. Bij de college-vergaderingen over bezuinigingen zette ik de gemeentebegroting op een groot scherm, en tijdens de discussie veranderde ik die ter plekke. Zo maakte ik duidelijk wat de gevolgen waren van de beslissingen die we moesten nemen. Tegelijk had ik daarbij oog voor het behoud van wat belangrijk was. Onze eigen fractie stemde voor een motie om de grens voor armoedehulp te houden zoals die was, en niet verder te verlagen. Gelukkig is het nu niet meer nodig om nog te bezuinigen, maar ik weet ook dat dat alleen zo is omdat we dat wél gedaan hebben toen het moest. En ondertussen strijd ik als voorzitter van de kerngroep herijking van de provincies Groningen en Friesland voor meer geld van het Rijk voor de uitvoering van de taken van de gemeente.

Kansen zien, op het geld letten als het moet, en omzien naar wie dat nodig heeft, dat past bij de kernwaarden van het CDA. Daarom ben ik ooit CDA’er geworden, en daarom sta ik ook in tijden waarin de partij het landelijk moeilijk heeft met trots op de verkiezingsposter van het CDA.

Als CDA'ers weten wij ook dat er nog veel verbeterd moet worden en dat er nog veel kansen zijn. Van nieuwe schoolgebouwen kunnen we fantastische plekken maken waar kinderen kansen krijgen, wat hun achtergrond ook is. Pratend op straat is ons ook duidelijk geworden dat het belangrijk is dat de gemeente dichterbij de mensen komt. Nu de coronaperiode voorbij is, is dat een onderwerp waar we aan moeten werken: meer aanwezig zijn in dorpen en wijken en met u in gesprek. Ik geloof dat dat kan.

Daarom vraag ik om uw vertrouwen, samen met de andere kandidaten op onze kieslijst. U kunt op ons stemmen met de zekerheid dat wij ons op dezelfde manier als de afgelopen vier jaar in zullen zetten voor de gemeente: kansen zien en doen wat moet. Dat doen we uiteraard samen, want dat werkt écht beter.

Erik Drenth

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.