28 mei 2018

CDA Midden-Groningen bezorgd over werkwijze adviesorganisatie Libau

Het CDA in Midden-Groningen is bezorgd over de wijze waarop de onafhankelijke adviesorganisatie Libau werkt. "Ons bereiken van meerdere kanten opmerkingen over adviezen van Libau bij bouwaanvragen die voor de aanvrager onredelijk of onlogisch lijken en welke afwijken van het advies van de gemeente of ODG." Dit schrijft het CDA-raadslid Maarten van der Meijden aan het college van Midden-Groningen.

"Libau omschrijft zichzelf als 'onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe'. Wij maken ons zorgen over de democratische controle op het werk van deze organisatie."

Vertraging

Het CDA wil van de collegeleden weten of zij zich herkennen in deze opmerkingen. Volgens Van der Meijden worden aanvragers en gemeente dan wel provincie het vrij snel eens. Libau komt hierna volgens de christendemocraat regelmatig met onverwachte eisen die niet altijd even goed te begrijpen zijn door buitenstaanders (of te ver gaan) en die aanvragen ernstig kunnen vertragen en ook mogelijk onnodig extra kosten worden veroorzaakt.

Vragen van CDA-raadslid Maarten van der Meijden aan het college van B & W:

  1. Herkent het college zich in het signaal wat van meerdere kanten ons bereikt dat aanvragers en gemeente/provincie het vrij snel eens kunnen worden, maar dat Libau regelmatig met onverwachte eisen komen die niet altijd even goed te begrijpen zijn door buitenstaanders (of  te ver gaan) en die aanvragen ernstig kunnen vertragen en ook mogelijk onnodig extra kosten worden veroorzaakt.
  2. Hoe denkt het college over de monopoliepositie van Libau?
  3. Deelt het college onze zorgen over de democratische controleerbaarheid van Libau, en ziet het college mogelijkheden om hier verbeteringen in aan te brengen?
  4. Libau zit aan verschillende tafels; ze heeft bijvoorbeeld het plan "ruimte voor de zon" voor de provincie gemaakt, en wordt vervolgens óók weer door individuele gemeenten ingehuurd (zoals Leek) voor hun plannen voor zonne energie. Ziet het college dit als dat Libau “verschillende petten op heeft” en hoe denkt zij hierover?
  5. In het jaarverslag over 2016 staat dat Libau ruim € 700.000,-- binnen krijgt aan adviesaanvragen, is er zicht op de klanttevredenheid? (zowel van aanvrager als van gemeente)
  6. Het is mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing van Libau, hoewel dit niet standaard gemeld wordt aan de aanvrager. Heeft het college zicht op hoe vaak hiervan gebruik gemaakt wordt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.