17 december 2017

Coalitieakkoord is rond

PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten, waarin ze afspreken in de komende collegeperiode (2018-2022) samen Midden-Groningen op te bouwen.

Coalitieakkoord ''Samen komen we verder''

Namens het CDA zaten Erianne van der Burg en Erik Drenth aan tafel. Zij zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat. In het akkoord, met de titel ‘Samen komen we verder’, staan herkenbare CDA-punten, zoals aandacht voor mantelzorgers, het invoeren van de Right to Challenge en goede dienstverlening voor inwoners én ondernemers. Daarnaast komt er een mkb-fonds als compensatie voor de verhoging het OZB-tarief voor bedrijven door het gelijktrekken van tarieven in Midden-Groningen. In het akkoord spreekt de coalitie af werk te maken van de leefbaarheid van Midden-Groningen, door maatwerk te leveren aan wijken en dorpen en inwoners te ondersteunen die zelf goede ideeën hebben.

Het akkoord is er snel, net drie weken na de verkiezingen van 22 november, en is daarom geen uitputtend overzicht van het te voeren beleid. In de eerste helft van 2018 gaat het college de plannen verder uitwerken.

CDA-wethouder en -fractie Midden-Groningen

Namens het CDA wordt Erik Drenth wethouder. Hij krijgt de portefeuilles financiën, onderwijs, sport en cultuur. Het college wordt geïnstalleerd in de raadsvergadering van 2 januari 2018. In dezelfde vergadering worden de gekozen raadsleden geïnstalleerd. Namens het CDA nemen Erianne van der Burg, Harry Wind, Fré Bos en Maarten van der Meijden zitting in de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.