02 april 2021

de Leine

Onrust De Leine nu hopelijk permanent voorbij

Permanente bewoning van de recreatiewoningen in De Leine (in de volksmond bekend als “het smurfendorp”), moeten we dat toestaan of niet? Dat was de inzet van een initiatiefvoorstel van VVD, Gemeentebelangen Midden-Groningen en GroenLinks dat op 1 april in de gemeenteraad is besproken. De CDA-fractie heeft tegen het initiatiefvoorstel gestemd. Deze kwestie doet erg veel stof opwaaien, in de raad en in de media. Daarom leggen wij graag uit waarom wij tegenstemden.

Betrouwbare overheid

Hoewel de kwestie De Leine vaak op de agenda van de gemeenteraad heeft gestaan, nu in Midden-Groningen en eerder in Hoogezand-Sappemeer, is de strekking van opvolgende raadsbesluiten opvallend eensluidend. Steeds kozen de raden er in meerderheid voor om géén permanente bewoning toe te staan. Dat de bewoners van De Leine de lobby voor permanente bewoning doorgezet hebben, is hun goed recht, maar uit de voortdurende politieke discussie kan niét geconstateerd worden dat de gemeente onduidelijk geweest is. Het uitdelen van gedoogbeschikkingen in het begin van deze eeuw was bedoeld als slotstuk van de toenmalige debat. Wie woonde in De Leine mocht blijven, nieuwe permanente bewoning is niet toegestaan. Wij zijn voor een betrouwbare overheid, dus ook voor het voortzetten van genomen raadsbesluiten om niet mee te werken aan permanente bewoning. Dat besluit is op 1 april nogmaals bevestigd. Als CDA-fractie hebben we bij de verschillende gelegenheden niet gekozen voor het vrijgeven van permanente bewoning. Onze stem was dus in lijn met het besluit dat we eerder hebben genomen.

Verantwoordelijkheid voor het algemeen belang

Dat het toestaan van permanente bewoning in het belang van bewoners van De Leine zou zijn, is duidelijk. Zij mogen in dat geval hun vakantiehuis als woning gebruiken en de woningwaarde stijgt fors. Hoewel zij een vakantiewoning kochten, de regels kenden maar er toch permanent in gingen wonen, presenteren zij zich als slachtoffers en niet als overtreders. Als gemeenteraad hebben we echter meer mee te wegen dan het belang van eigenaren van de vakantiewoningen. Om permanente bewoning mogelijk te maken, is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De bestemming “wonen” stelt hogere eisen aan de omgeving dan de huidige recreatiebestemming. Dit zou ondernemers in de omgeving van De Leine belemmeren in hun mogelijkheden. Als CDA-fractie hebben we de afgelopen periode contact gehad met ondernemers die ten einde raad zijn nu het verhaal van inwoners van De Leine breed uitgemeten wordt, maar het belang van hun onderneming ondergesneeuwd dreigt te raken. Ook dan zijn wij als CDA voor een betrouwbare overheid, die er niet voor kiest om ten koste van hardwerkende MKB’ers het overtreden van regels te legaliseren nu een groep belanghebbenden veel misbaar maakt. Aanpassing van het bestemmingsplan zou bovendien betekenen dat ondernemers in de omgeving aanspraak kunnen maken op planschade. Dat is een financieel risico dat wij niet verantwoord vinden.

Niemand is gehouden aan het onmogelijke

Al zouden we het willen als gemeenteraadsfractie, de reactie van het college op het initiatiefvoorstel maakt voldoende duidelijk dat het binnen het provinciaal beleid niet mogelijk is om het bestemmingsplan aan te passen. Dat de indieners van het initiatiefvoorstel het college met een opdracht op pad willen sturen waarvan ze weten dat het onuitvoerbaar is, vinden wij onredelijk. Niemand kan gehouden worden aan het onmogelijke.

Menselijke maat

Wie regels stelt, moet die ook handhaven. Daarom vinden wij het een goed idee dat het college voorzichtig de handhaving weer op wil pakken. Wat wij belangrijk vinden, is dat daar de balans tussen het handhaven van regels en de menselijke maat gevonden wordt. Door zichtbaar te maken dat regels gehandhaafd worden, wordt nieuwe permanente bewoning voorkomen en zijn overtredingen langzamerhand steeds minder aan de orde. We willen dat het college daarbij voorkomt dat schrijnende situaties ontstaan.

Rust terug in De Leine

Besluiten van de gemeente waren keer op keer hetzelfde: permanente bewoning mag en kán niet. Dat enkele politieke partijen met goede contacten in De Leine het desondanks keer op keer voor permanente bewoning opnamen is mede de oorzaak geweest van de onrust. De raad heeft nu wéér besloten om niet mee te werken met permanente bewoning van de vakantiewoningen. Het zou heel goed zijn voor de rust als deze discussie nu gesloten wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.