26 januari 2020

Doelen behaald?!

 Op de eerste thema-avond van het CDA Midden-Groningen was het onderwerp van gesprek: Wat hebben we bereikt in deze eerste helft van de zittingsperiode? We konden concluderen dat ondanks financieel zwaar weer in onze gemeente, toch een aantal van onze speerpunten, benoemd in het verkiezingsprogramma, zijn gerealiseerd:

  • Zo zijn de bibliotheken voor de diverse dorpen behouden gebleven.
  • In Meeden kon worden gestart met de bouw van een nieuwe samenwerkingsschool en nieuwe scholen zijn in planvorming in overleg met de schoolbesturen
  • Starterslening: Voor toekomstige woningeigenaren in onze gemeente is er een mogelijkheid voor een starterslening. Dit kan voor jou van toepassing zijn wanneer je je eerste droomhuis gevonden hebt maar de hypotheek die je van de bank kunt krijgen is niet voldoende. Dan kun je gebruik maken van de starterslening. Dat is een gemeentelijke aanvulling om het verschil te overbruggen tussen je allereerste hypotheek en de prijs van je droomhuis.
  • Participatie van de burger is voor het CDA Midden-Groningen belangrijk. We zijn dan ook heel tevreden met de inspraak die burgers volop hebben kunnen geven bij het afvalbeleid en de woonvisie. Natuurlijk duurt een dergelijk proces dan iets langer, maar het levert een breed gedragen beleid op.
  • Ook heeft de CDA fractie een motie ingediend ten behoeve de agrariërs in onze gemeente genaamd: “Trots op de boer!”. Helaas was hiervoor in de raad geen meerderheid. 

De leden die deze avond bezochten hebben ook hun suggesties meegegeven waar aandacht voor moet zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.