29 oktober 2020

Hart voor Midden-Groningen: dat heeft het CDA!

Meneer de Voorzitter,
Vanavond aan de orde, het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ in het kader van het NPG.

We hebben de mogelijkheid om miljoenen te investeren in onze jeugd, in mensen die het moeilijk hebben, in onze omgeving op diverse terreinen en in bedrijvigheid, welke een sterke wissel kan trekken op wonen, werken, voorzieningen en goed onderwijs met positieve ontwikkelingen.Het programma laat een grote, stevige ambitie zien voor de eerstkomende 10 jaar! De procedure is ons inziens wel een langdradige en daarbij hopen we niet dat er te veel gepraat en te weinig gedaan wordt. Komt het geld wel echt goed terecht? Er moet niet teveel naar organisaties gaan die er alleen maar beter van worden; daar moeten we voor waken; dat we aan het eind niet moeten zeggen dat er te weinig is bereikt en teveel geld is besteed aan zaken die niets opleverden.

Wij begrijpen dat het krappe tijdsschema van nu, alles te maken heeft met de coronaperikelen en om toch zo snel mogelijk te starten en om geen tijd verloren te laten gaan; bij dit krappe tijdsschema en besluitvorming komen eerder de budgetten beschikbaar en dat is weer een voordeel. Het CDA is daar tevreden over; belangrijk is dat de raad vanwege het budgetrecht op de juiste momenten en vroegtijdig om besluitvorming wordt gevraagd over de verschillende projecten.

Al met al vinden wij het een positief voorstel, die zoals in het verleden in de werkgroep van het NPG is besproken niet te politiek mag worden gemaakt. Een soort van ‘herenakkoord’!

De voorzitter/burgemeester heeft daar vorige week positief op ingehaakt.

Vanuit het CDA vinden wij dat er geen structurele kosten/lasten in de begroting mogen komen. Bij alle projecten wordt de discussie gevoerd of het een project is of een structurele benadering. Het mag in beginsel geen druk op de gemeentelijke begroting opleveren. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat iets een zo’n groot rendement oplevert dat de raad besluit er mee door te gaan, maar dat is dan een politieke keuze in de toekomst.

Het HS aandeel is ons inziens wel substantieel erg groot. Wij missen teveel de verschillende dorpen in het totale verhaal, zo ook het wonen en woningbouw. 

Het zit wel versleuteld in het plan, maar toch ……! 

Dorpsplannen blijven een belangrijk item !
Ook wordt er veel gesproken over de jeugd en missen wij het hoofdstuk ‘ouderen’ c.q.  het ouderenbeleid!
We missen zeg maar: projecten voor de niet-arme, niet-zieke inwoners en ouderen!

Ook toerisme als kans is belangrijk voor het CDA. We hebben oa. ’t Roegwold, waar ook de bijgaande foto is gemaakt, maar ook sowieso veel ruimte en een prachtig landschap gevormd door de eeuwen heen door agrariërs, onze voorouders! Zij waren vroeger bijna allemaal agrariërs. Laten we het gebied koesteren en ook toeristisch inzetten.

De vragen die door ons gesteld zijn in de commissievergadering van vorige week, is naar tevredenheid een antwoord op gekomen en goed besproken. Voorts zouden we van het College graag horen, hoe één en ander meetbaar blijft en welke momenten van evaluatie er komen.

Tot slot voorzitter: Wij kunnen instemmen met het indienen van de eerste selectie aan uit te voeren projecten bij het bestuur van het NPG; en hopen dat we er ook als doorsnee burger veel positiefs van gaan ervaren

Namens de fractie van het CDA, Fré Bos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.