04 november 2020

Najaarsnota 2020

Het CDA is tevreden dat de najaarsnota een keer wat positiever uitvalt dan verwacht, hoewel het na jaren van bezuinigen natuurlijk nog steeds te weinig is.

Grote factor is de tegemoetkoming voor Corona kosten. Het college kiest er voor deze te reserveren, wat ons zeer verstandig lijkt aangezien de kosten nog niet helder zijn. Voor wat betreft de besteding zouden wij een oproep willen doen aan het college om vooral het maatschappelijk middenveld in de gaten te houden. Zij is het hart en het smeermiddel van de maatschappij. Kwetsbare voorzieningen met groot maatschappelijk belang hebben dan voor ons ook voorrang. Hoewel reservering goed is, dient het college goed in de gaten te houden of er voorzieningen of verenigingen dreigen om te vallen, zodat tijdig ondersteunen mogelijk is.

In het verlengde hiervan zien we dat college kiest voor een garantstelling voor de Houtstek. Hoewel niet onomstreden denken wij dat dit een mooie maatschappelijke en culturele voorziening is, welke ontstaan is van onderop. Wij ondersteunen dit collegevoorstel dan ook van harte.

Ten slotte zijn wij tevreden met de ontwikkelingen in het gemeentelijk vastgoed.

CDA Fractie Maarten van der Meijden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.