07 maart 2019

Terugblik lezing dr. ir. Mieke Oostra Energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving

In het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen organiseerden CDA Midden-Groningen en CDA Provinciale Staten op woensdagavond 27 februari 2019 een lezing door dr. ir. Mieke Oostra over de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 

Dr. ir. Mieke Oostra 

Dr. ir. Mieke Oostra was tot eind 2018 lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen en is sinds 1 september 2018 als lector Nieuwe Energie in de Stad verbonden aan de Hogeschool Utrecht. De lezing was voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor leden als niet-leden. Er liggen enorme uitdagingen te wachten om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, het terugdringen van CO2 uitstoot en de zorg voor een circulaire economie.  Mieke Oostra nam ons mee in het verhaal wat er tot nu toe is gebeurd, waar we nu staan, wat er nodig is en wat de kansen zijn. Kansen zijn met name gelegen in de nieuwe Omgevingswet en de coöperatieve samenleving. Het was een boeiende lezing waarbij veel werd aangestipt.

CDA-Gedeputeerde Patrick Brouns

Na de lezing voerde onze gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) het woord. Hij ging in op de investeringsagenda van 19 noordelijke bedrijven en overheden om de CO2 uitstoot af te bouwen. Met een cruciale rol voor emissieloze waterstof als schone grondstof voor chemie en energiedrager. Noordelijke bedrijven staan klaar of zijn zelfs al begonnen om de komende jaren grote investeringen te doen in de waterstofeconomie. Daarbij is passende regelgeving en subsidie nodig, zoals die ook bestaat voor duurzame energie. Met gerichte steun van de overheid, kunnen er grote stappen gezet worden naar groene industrie. En dat is niet alleen goed voor onze eigen regio, maar ook voor Nederland.

Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een drankje aan de bar.

Een dag later - op donderdag 28 februari 2019 - was het volgende opiniestuk van Patrick Brouns in het Dagblad van het Noorden te lezen:

Link: https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Rijk-steun-ons-bij-groene-waterstof-24215688.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.