Stelling uit het Kieskompas: er moeten meer woningen worden gebouwd in de kleine dorpen, ook als dat ten koste gaat van woningbouw in de grote dorpen

Het CDA in Midden-Groningen is het daar mee eens

Sinds het afschaffen van de zogenaamde woningbouwcontingenten gaat bouwen in het ene dorp niet meer ten koste van bouwen in het andere dorp. Kieskompas maakt hier een tegenstelling die er niet is. Maar àls wij moeten kiezen, kiezen we voor bouwen in de dorpen. Wij willen in alle dorpen zorgen voor een passend woningaanbod. In de grotere dorpen kan dat grootschalig, in de kleine dorpen kleinschalig: bouwen is maatwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.