Stelling uit het kieskompas: Mensen uit minderheidsgroepen krijgen voorrang bij sollicitaties, zodat de ambtenaren een afspiegeling zijn van de samenleving

Het CDA in Midden-Groningen is het daar niet mee eens

Wij hebben het vertrouwen in de ambtelijke organisatie dat bij kandidaten naar hun kwaliteiten gekeken wordt, wat hun achtergrond ook is. Wij vinden het belangrijk dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling is van de samenleving, maar vinden positieve discriminatie te ver gaan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.