1.) Investeren in de toekomst

De gemeente Midden-Groningen heeft de afgelopen jaren prachtige kindcentra gebouwd. In één bestuursperiode is in recordtempo gebouwd aan veilige en duurzame scholen. Dat hebben we samen gedaan met ouders, personeel en omwonenden.

Voor ons is goed onderwijs echter meer dan alleen een mooie nieuwe school. Alle kinderen verdienen gelijke kansen, wat de achtergrond van hun ouders ook is. Wij willen investeren in extra kansen voor onze kinderen, want onderwijs is de plek bij uitstek waar nieuwe kansen werkelijkheid worden.

2.) Voor een leefbaar landelijk gebied

Wij willen werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine ondernemers; juist familiebedrijven vormen de ruggengraat van onze lokale en regionale economie. De agrarische sector moet de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, de sector levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid.

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma daarom een uitgebreide paragraaf aan de agrarische sector gewijd, en sector waarop de gemeente trots moet zijn.

3.) Stabiel bestuur

Wij gaan voor een stabiel bestuur, zoals we dat de afgelopen vier jaar ook hebben laten zien: stevig bezuinigen als het moet, maar wel zoveel mogelijk voorzieningen overeind houden.

De CDA-fractie was in de periode 2017-2022 de enige fractie die niet van samenstelling gewijzigd is. Wij hebben laten zien dat we staan voor de opdracht die we krijgen van de kiezer, in het college en in de raad.

Meer weten? Lees door over onze verkiezingsthema's

Erik Drenth

Erianne van der Burg

Harry Wind

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.