Stelling uit het Kieskompas: er moet meer geld geïnvesteerd worden in toerisme, ook als dit ten koste gaat van de natuur

Het CDA in Midden-Groningen heeft daar geen standpunt over ingenomen, omdat de stelling een tegenstelling suggereert die er niet is.

Toeristen en ondernemers in de toeristische sector hebben belang bij florerende natuur. Er is in onze gemeente geen tegengesteld belang. Investeren in natuur is investeren in toerisme. We kunnen ons voorstellen dat een natuurgebied dat overspoeld wordt door toeristen daar nadeel van ondervindt, maar massatoerisme is in Midden-Groningen niet aan de orde. Kieskompas kiest hier voor een stelling waar wij om die reden geen standpunt op in kunnen nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.