Stelling uit het Kieskompas: de gemeente mag strengere regelgeving hanteren voor boerenbedrijven, dan de landelijke regelgeving

Het CDA in Midden-Groningen is het daar helemaal niet mee eens

Boerenbedrijven hebben te maken met een behoorlijke regeldruk, europees, landelijk en provinciaal. Wij vinden het niet nodig daar extra gemeentelijke regels aan toe te voegen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.