30-kilometerzones

Stelling uit het Kieskompas: Alle woonwijken in Midden-Groningen moeten 30km/u-zones worden

Het CDA is het daar mee eens

Dertig kilometer is snel genoeg in buurten waar ook kinderen spelen

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Midden-Groningen is van alle inwoners en zij moeten zich allemaal veilig voelen. Dit betekent niet alleen toezicht door de politie, maar ook aandacht voor verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen en bermen. Wij willen genoeg ruimte voor ieders plannen, maar zijn ook voor streng toezicht op en handhaving van vergunningvoorschriften. Zo werken we aan een eerlijke en veilige samenleving voor iedereen.

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.