Agrarische sector

Stelling uit het Kieskompas: De gemeente mag alleen nog biologische landbouwbedrijven toelaten

Het CDA is het daar helemaal niet mee eens

Het CDA is trots op de agrarische sector in Midden-Groningen, en voorstander van innovatie in landbouw en veeteelt. Beperken tot alleen biologisch gaat echter te ver.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

De agrarische sector levert een grote bijdrage aan onze lokale economie. Boeren zijn belangrijk voor het karakter van het buitengebied. Wij willen dat de ontwikkeling van boerenbedrijven mogelijk blijft. In natuurgebieden die zich hiervoor lenen willen wij dat de plaatselijke agrarische sector bij de inrichting en het onderhoud worden betrokken. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.