Bibliotheken

Stelling uit het Kieskompas: Bibliotheken in dorpen moeten behouden blijven, ook al neemt het aantal bezoekers af

Het CDA is het daar mee eens

Bibliotheke, culturele centra en dorpshuizen zijn een belangrijke plaats in het dorp, waar verschillende activiteiten samenkomen. Het CDA wil voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden, ook bij minder bezoek. Mocht echt te weinig gebruik gemaakt worden van voorzieningen, dan willen we eerst in overleg met het dorp o ver verbetering. Pas dan is sluiting bespreekbaar

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

In de bibliotheek staan lezen, leren, ontmoeting, gebruik van nieuwe techniek en deelname aan cultuur centraal. Wij vinden het belangrijk dat er aansluiting is met onderwijs (scholen) en zorg (ouderen). Wij willen dat de bibliotheek voor iedereen goed toegankelijk is en wij vinden dat de bibliotheken in onze dorpen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.