Bijstand

Stelling uit het Kieskompas: Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen extra financiële steun wanneer ze vrijwilligerswerk doen

Het CDA is het daar niet mee eens

Vrijwilligerswerk mag van het CDA vrijwilligerswerk blijven, zonder vergoeding van de gemeente

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen.

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.