Duurzaamheid, energie en milieu

Rentmeesterschap is één van de uitgangspunten van het CDA. Wij willen de aarde verantwoord doorgeven aan onze kinderen. De gemeente Midden-Groningen kan daaraan zijn steentje bijdragen door zelf het goede voorbeeld te geven en door plannen van inwoners te ondersteunen.

Duurzaamheid en energie

Energiezuinige openbare verlichting en energiebesparing in openbare gebouwen moet de gemeente Midden-Groningen duurzamer maken. Wij willen kleinschalige zonne- en windenergie, liefst op eigen dak of erf, stimuleren. Wij steunen de plannen van energiecoöperaties. Inwoners slaan de handen ineen om energie op te wekken en gebruiken de winst om zelf te investeren. Bij aanbestedingen willen wij eisen stellen aan de duurzaamheid van degene die de opdracht krijgt.

Afval

Wij willen zoveel mogelijk afval dat opgehaald wordt hergebruiken. Wij willen daarnaast het terugdringen van afval in de industrie bevorderen. Een schone openbare ruimte verbetert de leefbaarheid. Daarom is een actieve aanpak van zwerfafval belangrijk. De openingstijden van de afvalbrengstations moet aansluiten op de brengbehoeften van inwoners.

Water

Het regent vaak en steeds meer. Dat vraagt om aanpassingen van de riolering. Naast het traditionele beheer en onderhoud van riolering is de bestrijding van wateroverlast een gemeentelijke taak. Als het nodig is willen wij daarom beperkingen opleggen aan de verharding van erven en tuinen. Wij willen dat de gemeente genoeg geld reserveert voor goed onderhoud van de riolering. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.