Jeugdzorg

Stelling uit het Kieskompas: Er moet meer worden geïnvesteerd in de jeugdzorg

Het CDA is het daar niet mee eens

Het CDA is tegen het investeren van extra middelen in de jeugdzorg. Eerst moet gewerkt worden aan efficientere inzet van middelen. Wij zijn overigens wel voor het investeren in een goede aansluiting van jeugdzorg op volwassenzorg, waar nu hiaten zijn.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Preventie is voor ons erg belangrijk. Wij willen dat de gemeente kinderen met problemen zo vroeg mogelijk in beeld krijgt. Door op tijd de goede hulp te bieden, geven we kinderen de kans zich zonder zorgen verder te ontwikkelen. Om goed in beeld te krijgen wie hulp nodig heeft, willen we de samenwerking tussen sociale teams, het consultatiebureau en scholen verbeteren. Wij willen jongeren die jeugdhulp krijgen ook na hun achttiende verjaardag blijven ondersteunen. Niemand valt tussen wal en schip als de gemeente zorgt voor een warme overdracht van jeugdzorg naar Wmo. Wij maken ons hier sterk voor. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.