Kleine scholen

Stelling uit het Kieskompas: Om leegloop van dorpen tegen te gaan, moet ook geïnvesteerd worden in kleine scholen die onder de norm zitten

Het CDA is het daar mee eens

Het CDA wil investeren in dorpsscholen die levensvatbaar zijn en voldoende kwaliteit van onderwijs bieden

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Wij willen dat alle scholen, bijzonder en openbaar, samenwerken om kinderen goed onderwijs te geven. Door de invoering van passend onderwijs komen er meer kinderen op school die hulp nodig hebben. Samen kunnen scholen betere zorg op maat leveren dan alleen. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.