Leegstand

Stelling uit het Kieskompas: Om de aantrekkelijkheid van dorpen te bewaren, moeten leegstaande woningen worden afgebroken

Het CDA is het daar mee eens

Soms is sloop beter om het aanzicht te verbeteren. De woonbestemming van het perceel moet echter behouden blijven, om nieuwbouw in dorpen een kans te geven.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

In heel Midden-Groningen moet er ruimte zijn voor nieuwbouw. Met startersleningen maken we een eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben.

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.