Middelbaar onderwijs

Stelling uit het Kieskompas: De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen

Het CDA is het daar helemaal niet mee eens

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de voeding van hun kinderen. Het gaat te ver deze verantwoordelijkheid over te dragen aan gemeente en school

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Bereikbare middelbare scholen in onze gemeente zijn belangrijk. Tieners doen op school nieuwe kennis op en komen tegelijkertijd steeds meer op eigen benen te staan. Wij stimuleren maatschappelijke stages. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk. Samen met ondernemers in Midden-Groningen willen wij kijken of er behoefte is aan beroepsonderwijs. Jongeren krijgen alle kans om te leren. Het is daarom belangrijk dat zij naar school gaan. Actieve bestrijding van verzuim en voortijdig schooluitval is daarom belangrijk. Wij maken ons hier sterk voor! 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.