Minima-beleid

Stelling uit het Kieskompas: De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

Het CDA is het daar niet mee eens

Door het ophogen van de inkomensgrens voor minima-voorzieningen worden deze fors duurder. Wij willen met de beschikbare middelen de allerarmsten blijven helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.