Nieuwbouw in dorpen

Stelling uit het Kieskompas: Ook als de bevolking krimpt, mogen er in dorpen extra woningen gebouwd worden

Het CDA is het daar mee eens

Om een goede en gevarieerde woningvoorraad te hebben is het noodzakelijk om nieuwe huizen te bouwen. Doordat huishoudens uit steeds minder personen bestaan is bijbouwen daarnaast soms zelf nodig, ondanks krimp.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Wij staan voor sterke dorpen. Inwoners houden van hun dorp. Wij willen dat zij de kans krijgen daar te blijven wonen. Zowel voor jongeren, als voor starters en voor mensen op leeftijd moet het mogelijk zijn om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij willen een goede afweging van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Wij vinden het belangrijk dat dit levensloopbestendige woningen zijn. Waar mogelijk doen wij dat van onderop, als particulieren zelf hun woning willen ontwikkelen moet daar ruimte voor zijn. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.