Openbare orde

Stelling uit het Kieskompas: Er moet meer cameratoezicht op straat komen

Het CDA is het daar mee eens

Cameratoezicht levert de politie extra opsporingsmogelijkheden op en verhoogt het gevoel van veiligheid. Het CDA is daarom voor meer cameratoezicht op straat

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Midden-Groningen is van alle inwoners en zij moeten zich veilig voelen. Dit betekent niet alleen toezicht door de politie, maar ook aandacht voor verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen en bermen. Wij willen genoeg ruimte voor ieders plannen, maar zijn ook voor streng toezicht op en handhaving van vergunningvoorschriften. Zo werken we aan een eerlijke en veilige samenleving voor iedereen.

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.