Participatie

Stelling uit het Kieskompas: Iedereen met een uitkering moet verplicht een opleiding volgen of aan het werk

Het CDA is het daar mee eens

Het CDA is voor het principe van sollicitatieplicht. Wij vinden begeleiding bij het zoeken naar werk belangrijk omdat werk de beste weg uit armoede is

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Meedoen in de samenleving is voor bijna iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een grote rol. Voor inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij kansen op beschutte werkplekken creëren en ze daarbij helpen. Wij willen voorkomen dat jongvolwassenen met een lichte beperking thuis komen te zitten. Dat kan door ze intensief te begeleiden nadat ze van school komen. Werkgevers willen wij helpen met de administratie die op ze af komt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De gemeente Midden-Groningen moet stimuleren dat ieder bedrijf in de gemeente Midden-Groningen tenminste één inwoner met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.