Schuldenproblematiek

Stelling uit het Kieskompas: Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dat tot een inperking van de privacy

Het CDA is het daar mee eens

Hoe vroeger schuldproblemen gesignaleerd worden, hoe beter ze te verhelpen zijn. Het CDA wil inwoners met schulden zo snel mogelijk in beeld krijgen

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.